Entries by سیامک سحرخیز

۱۰ راه‌کار برای مدیریت و رهبری موثرِ سازمان-بخش دوّم

یک مدیر و رهبرِ سازمانِ خوب بودن به همین راحتی نیست! در پیشِ رو تلاش نموده‌ام: ده راهکار عملی برای تبدیل شدن به مدیر و رهبری الهام‌بخش و تاثیرگذار ارایه کنم. برخی از این راه‌کارها در نگاه نخست ابتدایی به نظر رسیده و بیشتر شبیهِ یادآوری می‌مانند و برخی نیز شاید نکاتی است که تا به حال به آن نپرداخته‌اید. به هر روی! این شما و این بخشِ نخستِ ۱۰ راه‌کار برای مدیریت و رهبری موثر سازمان!

۱۰ راه‌کار برای مدیریت و رهبریِ موثرِ سازمان-بخش نخست

یک مدیر و رهبرِ سازمانِ خوب بودن به همین راحتی نیست! در پیشِ رو تلاش نموده‌ام: ده راهکار عملی برای تبدیل شدن به مدیر و رهبری الهام‌بخش و تاثیرگذار ارایه کنم. برخی از این راه‌کارها در نگاه نخست ابتدایی به نظر رسیده و بیشتر شبیهِ یادآوری می‌مانند و برخی نیز شاید نکاتی است که تا به حال به آن نپرداخته‌اید. به هر روی! این شما و این بخشِ نخستِ ۱۰ راه‌کار برای مدیریت و رهبری موثر سازمان!

خود را بازاریابی کنید

«خود را بازاریابی کنید.» بدونِ شک به عنوان بخش مهمی از فعالیت حرفه‌ای باید خودتان را به بازار معرفی کنید. راه‌های زیادی برای شناسایی و دست‌یابی به مشتری جدید و همچنین شناساندن خودتان به آنها وجود دارد. برای بعضی از آن ها باید هزینه‌های قابل توجهی بپردازید و برخی نیاز به صرف هزینه ندارند.

در این مقاله ۶ راه برای شناساندن شما به بازار کار معرفی می‌کنم، ۶ روش کم هزینه و سودمند که البته نام شما را تبدیل به یک نشان تجاری و برند می کند.

عزم جزم-بخش دوّم

پس از انجام هر کار با عزم جزم و به صورت کامل به سراغ “کار بعدی” بروید، همیشه “فهرستی از کارها” داشته باشید و از “زمان های فیمابین” بهترین استفاده را ببرید، “شروع کننده” باشید و در پایان وقتی کارها به پایان رسید: “لذت انجام” کار را دریابید.

عزم جزم- بخش نخست

همه‌ی ما فقط به خاطر آنکه در حال حاضر حس و حال انجام کار را نداریم، تکالیف و پروژه‌های خود را معوق می گذاریم. در این مقاله ۵ راهکار برای غلبه بر لَختی و امروز و فردا کردن را می خوانیم. کار را به قدم‌های کوچک و کوچک تقسیم می‌کنیم، موبایل‌ها را خاموش و با “عزم جزم” به وظایف‌مان می‌رسیم.