Entries by سیامک سحرخیز

چگونه هم زمان چند پروژه را اداره کنیم؟- بخش دوّم

در مقاله پیشین ۲ راهکار “انجام یک پروژه در یک زمان” و ” آماده بودن” را بررسی کردیم، در این مقاله و در ادامه، ۲ راهکار دیگر که عبارتند از “تعیین نقطه عطف” و “تمام کننده بودن” را با هم بررسی می‌کنیم.

چگونه هم زمان چند پروژه را اداره کنیم؟- بخش نخست

در این مقاله برای بهتر انجام دادن چند پروژه هم‌رمان، به ارائه ۴ راهکار جهت اداره کردن هم زمان چند پروژه می پردازیم. در بخش نخست زمان بندی و آماده سازی را مورد بررسی قرار می دهیم و ۲ راهکار باقی مانده را در مقاله ی بعدی مطالعه می کنیم.