10 راه‌کار برای مدیریت و رهبریِ موثرِ سازمان-بخش نخست

 صادقانه بگویم: یک مدیر و رهبرِ سازمانِ خوب بودن به همین راحتی نیست! در پیشِ رو تلاش نموده‌ام: ده راهکار عملی برای تبدیل شدن به مدیر و رهبری الهام‌بخش و تاثیرگذار ارایه کنم. برخی از این راه‌کارها در نگاه نخست ابتدایی به نظر رسیده و بیشتر شبیهِ یادآوری می‌مانند و برخی نیز شاید نکاتی است که تا به حال به آن نپرداخته‌اید. به هر روی! این شما و این بخشِ نخستِ 10 راه‌کار برای مدیریت و رهبری موثر سازمان!

 

1- خودتان یک نمونه کامل باشید!

اگر می‌خواهید شما ر به عنوانِ مدیر و رهبر خوبی بشناسند، مردِ عمل باشید. اگر توقع دارید کارمندان شما وقت‌شناس باشند، نه تنها سروقت که حنی زودتر از آن‌ها در محلِ کار حاضر باشید. اگر توقع رفتار حرفه‌ای از کارکنان خود دارید، پوشش مناسب داشته باشید و در برخورد با هر فردی حسن نیت و رفتار حرفه‌ای نشان دهید. خودتان نمونه کامل انسانیِ فضایی باشید که دوست دارید بر کسب و کار شما، حاکم باشد.

2- افتادگی آموز اگر طالبِ فیضی.

رهبری و ریاست با هم متفاوت هستند. اگرچه هر دو پاسخگو و مسئول هستند، اما عموماً یک رهبر کانون توجه‌ها را معطوف به خود نمی‌کند و به سایر ذی‌نفعان نیز ارزش و اعتبار می‌بخشد. شاید خلاف این به نظر برسد، اما: در مقایسه با غرور (بهتر است از اعتماد به نفسِ کاذب نام ببریم)، فروتنی اعتماد بیشتری جلب می‌کند. مطمئن باشید کارمندان و مشتریانِ شما، قدرِ تواضع شما را می‌دانند.

3- برقراری ارتباط موثر

چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای، ارتباط موثر ضروری است. رهبران بزرگ همواره اطمینان حاصل می‌کنند که فرامین ِشان شنیده شده و موردِ پذیرش قرار گرفته است، آنها هم‌چنان می‌دانند که باید شنونده خوی باشند. ارتباطات یک خیابانِ دو طرفه است که وقتی از آن بهره‌مند می‌شوید، سازمان شما به جای درجا زدن مستقیم رو به جلو حرکت می‌کند.

4- برگزاریِ جلساتِ پُربار

همه می‌دانیم که وقت، طلاست! بنابراین در طول جلسات از امور بی‌فایده و کسانی که با صحبت‌های بی‌مورد موجب اتلاف وقت می‌شوند اجتناب کنید. اگر به نیروهای خود اطمینان دارید، نیازی نیست که وقت خود را در جلسات صرف دخالت در جزییات امور کنید. در صورت رعایت این موارد جلساتِ روان و پُرباری خواهید داشت.

5- ترسیم خطوط قرمز

حتی مهربان‌ترین و دلسوز‌ترین مدیران و رهبران هم محدودیت‌هایی دارند. خطوط قرمز فردی و سازمانی را مشخص کنید و به آن‌ها پایبند باشید. این‌که نیروهای شما بدانند نسبت به چه مواردی حساس هستید و انجام چه اموری را بر نمی‌تابید، منجر می‌شود پیش از آن که دست به کاری زنند که موجب ناراحتی شما شوند؛ خطوط قرمز شما را رعایت کنند. رعایت مرزهای روشن از سرخوردگی و سردرگمی در سازمان جلوگیری می‌کند.

هفته آینده به ادامه مقاله و 5 راه‌کار بعدی خواهم پرداخت.