بلاگ و گاه‌نوشت های سیامک سحرخیز

بلاگ یا وبلاگ؟
من اسم َش را می گذارم: گاه‌نوشت.. اینجا گاهی نوشته‌های تخصصی و تجربیاتِ من در زمینه‌ی مدیریت پروژه، طراحی سیستم و مطالبی ازین دست را می خوانید، گاهی هم دل‌نوشت هایی که بی‌اجازه از سرِ ذوق می‌جوشند.. به هر روی و به قولِ حضرتِ حافظ: در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند؛ آن چه استاد ازل گفت: «بگو»، می‌گویم.